ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประมูลออนไลน์ กับ ช้างไทย เงินกู้

ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลต้องดำเนินการ ดังนี้

 1. แจ้งความสนใจเข้าประมูล โดยระบุชื่อผู้จะเข้าประมูลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ มาทางไลน์ไอดี @aa12 พร้อมโอนเงินประกันจำนวน 5,000 บาท เข้าบัญชี บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด ธนาคารกสิกรไทยเลขที่ 029-2-58531-4 ภายในวันและเวลาที่กำหนด
 2. “ช้างไทย เงินกู้” จะติดต่อกลับท่าน เพื่อแนะนำวิธีการเข้าเสนอราคาประมูลออนไลน์ภายใน 1-2 วันทำการ นับจากวันที่ท่านโอนเงินประกัน
 3. ผู้เข้าร่วมประมูล เข้าประมูลตามวันและเวลาที่กำหนดไว้
 4. ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการประมูล “ช้างไทย เงินกู้” จะเป็นผู้มีสิทธิ์พิจารณาผลการเสนอราคาแต่เพียงผู้เดียว และจะแจ้งให้ท่านทราบผลภายในวันทำการของบริษัทวันถัดไป
 5. ผลการพิจารณา
  • หากท่านชนะการเสนอราคาประมูล ท่านต้องโอนเงินค่าซื้อรถ เป็นเงินเท่ากับจำนวนเงินทประมูลและหักเงินประกัน โดยโอนเข้าบัญชี บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 029-2-58531-4 ให้บริษัทก่อนเวลา 12.00 น.ในวันทำการถัดจากวันที่ “ช้างไทย เงินกู้” แจ้งผลให้ท่านทราบและส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ ไลน์ไอดี @aa12 หากท่านไม่โอนเงินตามจำนวนและในกำหนดเวลาที่แจ้ง “ช้างไทย เงินกู้” จะริบเงินประกันนั้นไว
  • หากท่านไม่ชนะการเสนอราคาประมูล “ช้างไทย เงินกู้” จะโอนเงินค่าประกันคืนให้ท่านภายในวันทำการถัดไป

การเสนอประมูลขายรถ เป็นการเสนอขายตามสภาพรถ

 • โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
 • ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และรับโอนกรรมสิทธิ์ ค่าขนย้าย ค่าภาษี ค่าปรับ / เงินเพิ่ม อากรแสตมป์ รวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)
 • ผู้ชนะการประมูลต้องรับรถพร้อมเล่มทะเบียนรถภายใน 3-5 วันทำการหลังจากชำระเงินค่าซื้อรถ โดยติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ “ช้างไทย เงินกู้” ทราบล่วงหน้าก่อนเข้ารับรถ และต้องลงนามรับรถก่อนนำรถออกจากพื้นที่ของบริษัท
 • ผู้ประมูลมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ เงื่อนไขและคุณสมบัติต่าง ๆ ร่วมถึงเอกสารชุดโอนของรถจักรยานยนต์ ก่อนเข้าร่วมประมูล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดใด ๆ ในข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการประมูล โดยถือว่าผู้ประมูลทราบและยอมรับถึงสภาพของรายการนั้นแล้ว บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนใด ๆ ทั้งสิ้น