e-Auction (อีอ๊อกชั่น) สามารถนำไปใช้กับงานจัดซื้อสินค้า ขายสินค้า และจ้างเหมาก่อสร้าง

สามารถนำไปใช้กับการเสนอราคาและต่อรองราคา ทั้งแบบเสนอแข่งราคาลง (Reverse Auction) และเสนอแข่งเพิ่มราคาได้ (Forward Auction) ดังนั้นจึงสามารถนำ e-Auction มาใช้กับการจัดซื้อสินค้า(การจัดจ้างงานบริการ) และการขายสินค้า ดังนี้

รูปแบบการประมูล e-Auction แบ่งเป็นรูปแบบปิดราคา (Sealed Bid Auction) และ รูปแบบเปิดราคา (English Auction) ซึ่งสามารถใช้สำหรับงานจัดซื้อ งานจัดจ้าง งานจ้างเหมาก่อสร้าง และ งานขายได้

ตัวอย่าง กราฟแสดงการแข่งขันเสนอราคา e-Auction แบบเสนอราคาลง (Reverse Auction)

ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างความโปร่งใส ด้วย e-Auction (อีอ๊อกชั่น) : Thai Auction (ไทยอ๊อกชั่น)

ราคากลาง 60,500,000.00 บาท
ราคาประมูลสุดท้าย   38,364,127.51 บาท
ประหยัด    22,135,872.49 บาท (36.59%)

ตัวอย่าง กราฟแสดงการแข่งขันเสนอราคา e-Auction แบบเสนอราคาเพิ่ม (Forward Auction)

ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างความโปร่งใส ด้วย e-Auction (อีอ๊อกชั่น) : Thai Auction (ไทยอ๊อกชั่น)

ราคาเริ่มต้น            313,000.00 บาท
ราคาประมูลสุดท้าย   728,000.00 บาท
เพิ่มขึ้น     415,000.00 บาท (132.59%)

ในการขายสินค้า ด้วย e-Auction สามารถนำมาใช้กับ สินค้าประเภทเศษวัตถุดิบ วัสดุ ยานพาหนะใช้แล้ว เช่น รถหัวลาก เครื่องจักร กระดาษพลาสติก ขนเป็ด เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

e-Auction (อีอ๊อกชั่น) ใช้กับมูลค่าการจัดซื้อ เท่าใด

มูลค่าสินค้าขั้นต่ำที่สามารถใช้ระบบ e-Auction ได้ ควรมีมูลค่าขั้นต่ำ 100,000 บาท เพื่อให้มูลค่าการจัดซื้อสูงในระดับหนึ่งที่จะจูงใจให้ผู้ขายเข้าเสนอราคาประมูลแข่งขันกัน

อย่างไรก็ตาม มูลค่าขั้นต่ำ 100,000 บาท ไม่ได้หมายถึงมูลค่าการซื้อครั้งเดียว แต่อาจเป็นการซื้อสินค้าในลักษณะรวมล๊อตซื้อในคราวเดียว เช่น มูลค่าจัดซื้อสำหรับช่วง 6 เดือน 1 ปีข้างหน้า เป็นต้น เพื่อให้มูลค่าการจัดซื้อต่อครั้งสูงขึ้น

นอกจากนี้ e-Auction สามารถใช้กับสินค้าที่มีรายการเดียว หรือหลายรายการรวมกันได้ โดยอาจเป็นการเสนอราคาแบบต่อหน่วยสินค้า หรือ เป็นราคารวม ได้

e-Auction (อีอ๊อกชั่น) สามารถนำไปใช้กับลักษณะงานประเภทใด

สามารถใช้ได้ทั้ง การจ้างงานบริการ งานจัดซื้อจัดจ้างสินค้าทั่วไป งานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุง งานซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ การซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ สารเคมี บรรจุภัณฑ์

รายการ
มูลค่าการประมูล (บาท)
อัตราประหยัด(%)
กลุ่มงานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุง
1 แสน - > 1,000 ล้านบาท
2 - 30%
กลุ่มงานบริการ
1 แสน - > 1,000 ล้านบาท
8 - 60%
กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
1 ล้าน - > 500 ล้านบาท
6 - 45%
กลุ่มวัตถุดิบ
5 แสน - > 100 ล้านบาท
5 - 18%
กลุ่มอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
1 ล้าน - > 20 ล้านบาท
7 - 20%
กลุ่มเครื่องจักร/อุปกรณ์/สารเคมี
5 แสน - > 100 ล้านบาท
5 - 18%
กลุ่มบรรจุภัณฑ์
1 ล้าน - > 100 ล้านบาท
3 - 25%

ตัวอย่าง สินค้า /งานบริการ ที่ใช้ e-Auction

รายการ
มูลค่าการประมูล (บาท)
อัตราประหยัด(%)
งานซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
310,000
10.02%
งานซื้อตู้นิรภัย
3,721,962
57.28%
งานซื้อเครื่องย่อยกระดาษ
229,600>
48.46%
งานซื้ออุปกรณ์โสตฯ
4,157,870
38.49%
งานจัดซื้อกระเป๋าผ้าประชาสัมพันธ์ จำนวน 14,000 ใบ
429,000
38.71%
งานซื้อเครื่องนอน
1,997,573
37.97%
งานจัดซื้อปฏิทินตั้งโต๊ะ
680,000
35.69%
งานซื้อเมทานอล
2,455,200
34.40%
งานจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นแบบตั้งพื้น 40 ตู้
224,000
33.39%
งานซื้อสมุดโน๊ต
488,300
25.45%
งานซื้อกล้องดิจิตอล
820,000
24.81%
งานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
3,060,000
24.17%
งานซื้อม่านพลาสติก
505,162
21.56%
งานซื้อกระเป๋า Shopping Bag
1,630,000
18.78%
งานซื้อกล้องดิจิตอล สำหรับการส่งเสริมการขาย
1,470,000
16.00%
งานซื้อร่มพับ
710,000
11.97%
งานซื้อของชำร่วย
2,067,000
10.05%
งานซื้อเมทิลแอลกอฮอล์
2,501,000
7.80%
งานซื้อเทป OPP ใส 2"x1,000 หลา
582,732
5.77%
งานจัดซื้อ Samsung Galaxy Grand สีขาว 200 เครื่อง
1,978,786
2.97%
งานซื้อรถ TOYOTA จำนวน 43 คัน
38,403,225
2.35%
งานซื้อ I Pad Mini Wifi - Cellular 16GB สีขาว จำนวน 180 เครื่อง
2,457,000
0.77%

 

รายการ
มูลค่าการประมูล (บาท)
อัตราประหยัด(%)
งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน
915,183
18.81%
งานจ้างปรับปรุงตกแต่งและบิ้วอินเฟอร์นิเจอร์
3,129,457
30.66%
งานจ้างถมดินปรับระดับ
3,300,000
5.71 %
งานจ้างบริการเช็คข้อมูลพนักงานเข้าใหม่ 500 คน
1,560,000
71.15%
งานจ้างปรับปรุงแสงสว่างสำนักงาน
9,500,000
58.95%
งานจ้างปรับเปลี่ยนสาย MAIN ไฟฟ้าจ่ายให้กับระบบบำบัดน้ำเสีย
700,000
57.14%
งานจ้างปรับปรุงระบบน้ำดื่ม
2,712,173
38.43%
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Notebook มาตรฐาน
1,317,600
28.09%
งานจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด Panasonic 12 ชุด
321,267
17.20%
งานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ
220,000
11.36%
งานจ้างวิเคราะห์ Nutrition ฉบับเต็ม USA
118,125
11.34%
งานจ้างตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
180,400
11.31%
งานจ้างนำเที่ยวประจำปี 2555 (รายเดือน โปรแกรมลาวใต้)
3,276,300
9.44%
งานจ้างล้างเครื่องปรับอากาศประจำปี
182,300
8.94%
งานจ้างบริการป้องกันและกำจัดแมลง
180,000
8.33%
งานจ้างบริการประกันอัคคีภัยอาคาร
6,110,000
2.66%
งานจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับ
12,852,000
17.22%
งานจัดจ้างพิมพ์ Sales Slip
6,270,400
17.07%
งานจ้างจัดทำป้ายแขวนล้อเลื่อน 144 ชุด
374,000
11.78%
งานจ้างตัดชุดยูนิฟอร์มของบริษัท
2,035,150
10.70%
งานจ้างรับส่งตราสาร/เอกสาร พัสดุภัณฑ์
1,512,000
7.84%
งานจ้างจัดหาผู้จัดทำป้ายผ้า 2 ขนาด
1,000,000
6.50%
งานจ้างจัดสวนบริเวณอาคาร
1,100,000
15.96%

 

รายการ
มูลค่าการประมูล (บาท)
อัตราประหยัด(%)
งานขายรถกึ่งพ่วง 8 ล้อ
460,000
228.57%
งานขายเศษกระป๋องเหล็กและกระป๋องอลูมิเนียมที่เปิดแล้ว
847,920
147.66%
งานขายหัวลาก
650,999
130.85%
งานขายรถบรรทุก ส่วนบุคคล 6 ล้อ
738,500
130.78%
งานขายขนเป็ดส่งออกต่างประเทศ
360,000
51.20%
งานขายเฟอร์นิเจอร์เก่าของบริษัท
1,800,000
39.57%
งานขายเศษทองเหลือง
33,330,000
33.00%
งานขายแบตเตอรี่เก่า จำนวน 13 ลูก
264,953
17.30%
งานขายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
200,000
17.22%
งานขายเศษถุงพลาสติก
570,000
10.00%
งานขายเศษกระดาษ
854,000
6.56%
งานขายรถตู้มือสอง
56,000
5.89%
งานขายเศษอลูมิเนียม
1,200,000
2.92%
mouseover