ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างความโปร่งใส ด้วย e-Auction (อีอ๊อกชั่น) : Thai Auction (ไทยอ๊อกชั่น)

ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างความโปร่งใส ด้วย e-Auction (อีอ๊อกชั่น) : Thai Auction (ไทยอ๊อกชั่น)

งานประมูลระบบโทรศัพท์ 3G งานประมูลระบบทีวีดิจิตอล งานจัดจ้างทำบัตรประชาชนอเนกประสงค์ งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนสะพาน ระบบชลประทาน หรือ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จ้างเหมาก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ วัตถุดิบ ของหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนในประเทศไทย ล้วนแล้วแต่ใช้ระบบ e-Auction (อีอ๊อกชั่น) เข้ามาช่วยในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันเสนอราคา การต่อราคา ลดต้นทุนประหยัดงบประมาณ และเพื่อเพิ่มความโปร่งใส

e-Auction เป็นระบบที่กำหนดให้ผู้ขาย ทำการเสนอราคาประมูลแข่งขันกันภายในระยะเวลาจำกัด ผู้ขายแต่ละรายสามารถเสนอราคาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อการประมูลราคาสิ้นสุด ผู้ซื้อสินค้าสามารถทราบผลการประมูลเสนอราคาได้ทันที

การใช้ e-Auction สามารถใช้ได้ทั้งกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง งานจ้างเหมาก่อสร้าง และ งานขาย ทั้งผู้ขาย และผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อระบบ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ เนื่องจากเป็นระบบที่พัฒนาใช้ผ่านเว็บไซต์และอินเตอร์เน็ต จึงไม่จำกัดสถานที่ใช้งาน ระบบการประมูลสามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงทำให้สะดวกต่อการใช้งานจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประโยชน์จากการใช้บริการ e-Auction : Thai Auction (ไทยอ๊อกชั่น)

  • ช่วยประหยัด ลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มกำไรให้บริษัท ด้วยซอฟแวร์ e-Auction สามารถกำหนดรูปแบบและเงื่อนไขที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันราคาของซัพพลายเออร์ได้มากขึ้น
  • เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการต่อรองราคาจะกระทำโดยซอฟแวร์ e-Auction มิใช่การต่อรองราคาโดยฝ่ายจัดซื้อ ทำให้สามารถลดข้อครหาในการจัดซื้อจัดจ้างได้
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน อาทิ ลดระยะเวลาในการพิจารณาราคาและต่อรองราคา สามารถสรุปผลการเสนอราคาได้ทันที และสามารถเรียกดูข้อมูลการต่อรองราคาย้อนหลังจากระบบได้ เพื่อนำไปวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในอนาคตได้

ท่าน! ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใส ประหยัด ลดต้นทุน เพิ่มกำไร ให้กับบริษัทของท่านได้ ด้วย e-Auction

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
ส่วนงาน e-Auction เอกชน
โทร : 02-298-0345-34
e-Mail : Private@Bizdimension.com

mouseover