เกี่ยวกับเรา

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มาตั้งแต่ปี 2543 โดยศึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆที่สามารถนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในทำงานในบริษัทเอกชน และหน่วยงานของรัฐบาล

ในปี 2544 บริษัทได้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ e-Auction ขึ้นมาเพื่อให้บริการกับบริษัทเอกชน โดยนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเสนอราคา และต่อรองราคาซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดซื้อ ผลการใช้ซอฟต์แวร์ประสบความสำเร็จอย่างดี สามารถลดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทที่ใช้ประมาณ 8-10% โดยเฉลี่ยจากราคาที่จัดซื้อปกติ หรือเท่ากับบริษัทที่ใช้ e-Auction สามารถมีกำไรเพิ่ม 8-10% นอกจากนี้ e-Auction ยังเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลดเวลาการต่อรองราคาอีกด้วย ซึ่งต่อมารัฐบาลไทยโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ให้ความสนใจศึกษาระบบ e-Auction จนนำมาสู่การประกาศใช้ในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐในที่สุด และยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้

บีส ไดเมนชั่น ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการระบบ e-Auction กับภาครัฐ (ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์) ปัจจุบันมีส่วนครองตลาดเป็นอันดับ 1 ของบริษัทเอกชนที่ให้บริการกับหน่วยงานรัฐและได้รับการประเมินจากองค์กร อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งร่วมกับกรมบัญขีกลาง ได้ประเมินความสามารถของซอฟต์แวร์ การประมวลผลและความน่าเชื่อถือในการให้บริการ e-Auction เป็นผู้ได้รับการประเมินคะแนนสูงสุด

กลุ่มลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการกับ บีส ไดเมนชั่น มีมากกว่า 3,000 ราย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ บริษัทเอกชนทั่วประเทศ โดยมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างผ่านซอฟแวร์การประมูลอีอ๊อกชั่น กว่า 5 แสนล้านบาท มีจำนวนการให้บริการประมูลออนไลน์ กว่า 40,000 ครั้ง มีจำนวนผู้ซื้อผู้ขายเข้าเสนอราคาในระบบมากกว่า 20,000 ราย

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ e-Auction ทั้งบริษัทเอกชน และหน่วยงานรัฐ

ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทในเครือ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบริษัทไนเครือ / ธนาคารไทยพาณิชย์ / บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท / บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ / บจ.ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) / บจ.ไทยบริดสโตน / บจ.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น / บมจ.บางกอกแร้นท์ / กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท / บจ.โตโยตาเซมิคอนดักเตอร์ / บจ.โกรเฮ่ สยาม / บมจ.ปตท. / บจ.ปตท.ธุรกิจค้าปลีก / บมจ.ซัสโก้ / บมจ.ลินเด้ (ประเทศไทย) / บมจ.บางจากปิโตเลียม / บมจ. ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิสเซส เป็นต้น

ตัวอย่าง บริษัทเอกชน ที่ใช้ e-Auction (อีอ๊อกชั่น)

ตัวอย่าง หน่วยงานราชการ ที่ใช้ e-Auction (อีอ๊อกชั่น)

mouseover