จะดีกว่าไหม...ถ้าเมื่อไรที่เงินสดขาดมือ หรือต้องการใช้เงินด่วนฉุกเฉิน ก็มีแหล่งเงินกู้ถูกกฎหมายมาช่วยแบ่งเบาภาระ โดยไม่ต้องหันหน้าไปพึ่งเงินกู้นอกระบบ อัตราดอกเบี้ยแพงอีกต่อไป

"ช้างไทย เงินกู้" ให้บริการเงินกู้รายย่อย แบบถูกกฎหมาย สำหรับผู้ที่มีที่อยู่อาศัย หรือที่ทำงานในจังหวัดกรุงเทพ สมุทรสาคร และ สงขลา วงเงินกู้ต่อราย 50,000 บาท ดอกเบี้ยเพียง 3% ต่อเดือน (พิโกพลัส วงเงินสูงสุด 100,000 บาท อยู่ระหว่างขอใบอนุญาต) แบ่งชำระเป็นงวด 1-2 งวดต่อเดือน ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก สามารถชำระคืนเงินต้นเพิ่มเติมภายในงวด หรือ ปิดยอดเงินกู้ได้ก่อนหมดสัญญา โดยไม่มีค่าปรับใด ๆ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นพนักงานบริษัท / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • มีเงินเดือนขั้นต่ำ 10,000 บาท และรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร
 • มีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ / สมุทรสาคร / สงขลา
 • อายุ 30-55 ปี (ข้าราชการอายุไม่เกิน 60 ปี)
 • อายุงานล่าสุด 5 ปีขึ้นไป
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน / สำหรับบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือน ล่าสุด 1 เดือน และ หนังสือรับรองการทำงาน (อายุไม่เกิน 30 วัน)
 • รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินเดือน (สเตทเมนท์ - statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
หลักประกัน

หลักประกันการขอสินเชื่อ

 • ต้องมีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน (ต้องไม่เป็นญาติพี่น้อง ที่มีนามสกุลเดียวกันหรือสามีภรรยา)
 • ต้องจดสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร* ไว้เป็นหลักประกันต่อบริษัท

*ผลของการจดทะเบียนสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร คือ

 1. ท่านจะยังคงถือครองและใช้ประโยชน์จากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและบัตรเอทีเอ็ม
 2. หากท่านไม่ชำระค่างวดเงินกู้ งวดหนึ่งงวดใด หรือ หลายงวดรวมกัน บริษัทสามารถแจ้งความดำเนินคดีตามกฏหมาย ถือเป็นความผิดอาญา ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ มาตรา 86
  "..ผู้ให้หลักประกันผู้ใดเอาไปเสีย ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า ทำให้ไร้ประโยชน์ ย้าย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยทุจริต จนเป็นเหตุให้ผู้รับัหลักประกันไม่อาจบังคับหลักประกันทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท.."

ตารางการผ่อนชำระตามวงเงินกู้และระยะเวลาการกู้

ข้างไทยเงินกู้ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

หมายเหตุ ค่างวดชำระเท่ากันทุกงวด แบบต้นลด ดอกลด และงวดสุดท้ายจะต้องชำระเงินต้นคงเหลือทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย

สิทธิ์พิเศษสำหรับผู้กู้กับ "ช้างไทย เงินกู้" ได้รับสิทธิ์การกู้เพิ่มทันที หากผ่อนชำระครบ 6 เดือน และไม่มีประวัติการค้างชำระเพียงยื่นเอกสารสลิปเงินเดือน รายการเคลื่อนไหวบัญชี (สเตทเม้นท์ – statement ) ล่าสุด ณ วันยื่นสมัคร ก็สามารถยื่นขอกู้เพิ่มได้ อนุมัติวงเงินกู้เพิ่มอย่างน้อยเท่ากับที่ผ่อนชำระคืน หรือ วงเงินกู้ส่วนที่เหลือเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณา) เครดิตดีๆ แบบนี้ หาได้ง่ายๆ ที่นี่ "ช้างไทย เงินกู้"

สำนักงานให้บริการสินเชื่อ ช้างไทย เงินกู้

ช้างไทย เงินกู้ ในกรุงเทพฯ

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด

979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร : 02-298-0345

E-mail : pico@bizdimension.com

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

ช้างไทย เงินกู้ ในสมุทรสาคร

บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด

79/113 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : 085-487-7879, 065-729-1359, 02-298-0345

E-mail : thoonthanasiri@gmail.com

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

ช้างไทย เงินกู้ ในสงขลา

บริษัท ทุนธนศิริ (สงขลา) จำกัด

88/10 หมู่ที่ 3 ต. ชิงโค อ. สิงหนคร จ.สงขลา 90280

โทร : 063-227-1618, 063-227-1383, 02-298-0345

E-mail : thoonthanasiri.songkhla@gmail.com

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

ช้างไทย เงินกู้ ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และพิโกพลัส

"ช้างไทย เงินกู้" เราเป็นผู้ให้บริการเงินกู้รายย่อยที่ถูกกฎหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยให้บริการทั้งสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และสินเชื่อพิโกพลัส ( อยู่ระหว่างขอใบอนุญาต ) ซึ่งเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ โดยมีเงื่อนไขของวงเงินกู้สูงสุด และ อัตราดอกเบี้ย แตกต่างกันไป เพื่อรองรับความต้องการของผู้กู้

 • พิโกไฟแนนซ์ : วงเงินสูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 36% ต่อปี
 • พิโกพลัส (อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต) : วงเงินสูงสุด 100,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 สัญญา
  1) 50,000 บาทแรก คิดดอกเบี้ย 36% ต่อปี
  2) สวนที่เกินกว่า 50,000 บาท คิดดอกเบี้ย 28% ต่อปี

ข้างไทยเงินกู้ พิโกพลัส สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์