จะดีกว่าไหม...ถ้าเมื่อไรที่เงินสดขาดมือ หรือต้องการใช้เงินด่วนฉุกเฉิน ก็มีแหล่งเงินกู้ถูกกฎหมายมาช่วยแบ่งเบาภาระ โดยไม่ต้องหันหน้าไปพึ่งเงินกู้นอกระบบ อัตราดอกเบี้ยแพงอีกต่อไป

"ช้างไทย เงินกู้" ให้บริการเงินกู้รายย่อย แบบถูกกฎหมาย สำหรับผู้ที่มีที่อยู่อาศัย หรือที่ทำงานในจังหวัดกรุงเทพ สมุทรสาคร และ สงขลา วงเงินกู้ต่อราย 50,000 บาท ดอกเบี้ยเพียง 3% ต่อเดือน (พิโกพลัส วงเงินสูงสุด 100,000 บาท อยู่ระหว่างขอใบอนุญาต) แบ่งชำระเป็นงวด 1-2 งวดต่อเดือน ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก สามารถชำระคืนเงินต้นเพิ่มเติมภายในงวด หรือ ปิดยอดเงินกู้ได้ก่อนหมดสัญญา โดยไม่มีค่าปรับใด ๆ

พิโกพลัสกรุงเทพ พิโกพลัสสมุทรสาคร พิโกพลัสสงขลา พิโกพลัสสมุทรปราการ พิโกพลัสปทุมธานี พิโกพลัสนนทบุรี พิโกพลัสระยอง พิโกพลัสชลบุรี พิโกพลัสขอนแก่น พิโกพลัสนครราชสีมา พิโกพลัสอุดรธานี พิโกพลัสอุบลราชธานี พิโกพลัสเชียงใหม่ พิโกพลัสภูเก็ต พิโกสมุทรปราการ พิโกปทุมธานี พิโกนนทบุรี พิโกระยอง พิโกชลบุรี พิโกขอนแก่น พิโกนครราชสีมา พิโกอุดรธานี พิโกอุบลราชธานี พิโกเชียงใหม่ พิโกภูเก็ต พิโกสระบุรี พิโกปราจีนบุรี พิโกลำพูน พิโกฉะเชิงเทรา พิโกอยุธยา พิโกพลัสสระบุรี พิโกพลัสปราจีนบุรี พิโกพลัสลำพูน พิโกพลัสฉะเชิงเทรา พิโกพลัสอยุธยา คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นพนักงานบริษัท / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • มีเงินเดือนขั้นต่ำ 10,000 บาท และรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร
 • มีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ / สมุทรสาคร / สงขลา
 • อายุ 30-55 ปี (ข้าราชการอายุไม่เกิน 60 ปี)
 • อายุงานล่าสุด 5 ปีขึ้นไป
พิโกพลัสกรุงเทพ พิโกพลัสสมุทรสาคร พิโกพลัสสงขลา พิโกพลัสสมุทรปราการ พิโกพลัสปทุมธานี พิโกพลัสนนทบุรี พิโกพลัสระยอง พิโกพลัสชลบุรี พิโกพลัสขอนแก่น พิโกพลัสนครราชสีมา พิโกพลัสอุดรธานี พิโกพลัสอุบลราชธานี พิโกพลัสเชียงใหม่ พิโกพลัสภูเก็ต พิโกสมุทรปราการ พิโกปทุมธานี พิโกนนทบุรี พิโกระยอง พิโกชลบุรี พิโกขอนแก่น พิโกนครราชสีมา พิโกอุดรธานี พิโกอุบลราชธานี พิโกเชียงใหม่ พิโกภูเก็ต พิโกสระบุรี พิโกปราจีนบุรี พิโกลำพูน พิโกฉะเชิงเทรา พิโกอยุธยา พิโกพลัสสระบุรี พิโกพลัสปราจีนบุรี พิโกพลัสลำพูน พิโกพลัสฉะเชิงเทรา พิโกพลัสอยุธยา เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน / สำหรับบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือน ล่าสุด 1 เดือน และ หนังสือรับรองการทำงาน (อายุไม่เกิน 30 วัน)
 • รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินเดือน (สเตทเมนท์ - statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
พิโกพลัสกรุงเทพ พิโกพลัสสมุทรสาคร พิโกพลัสสงขลา พิโกพลัสสมุทรปราการ พิโกพลัสปทุมธานี พิโกพลัสนนทบุรี พิโกพลัสระยอง พิโกพลัสชลบุรี พิโกพลัสขอนแก่น พิโกพลัสนครราชสีมา พิโกพลัสอุดรธานี พิโกพลัสอุบลราชธานี พิโกพลัสเชียงใหม่ พิโกพลัสภูเก็ต พิโกสมุทรปราการ พิโกปทุมธานี พิโกนนทบุรี พิโกระยอง พิโกชลบุรี พิโกขอนแก่น พิโกนครราชสีมา พิโกอุดรธานี พิโกอุบลราชธานี พิโกเชียงใหม่ พิโกภูเก็ต พิโกสระบุรี พิโกปราจีนบุรี พิโกลำพูน พิโกฉะเชิงเทรา พิโกอยุธยา พิโกพลัสสระบุรี พิโกพลัสปราจีนบุรี พิโกพลัสลำพูน พิโกพลัสฉะเชิงเทรา พิโกพลัสอยุธยา หลักประกัน

หลักประกันการขอสินเชื่อ

 • ต้องมีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน (ต้องไม่เป็นญาติพี่น้อง ที่มีนามสกุลเดียวกันหรือสามีภรรยา)
 • ต้องจดสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร* ไว้เป็นหลักประกันต่อบริษัท

*ผลของการจดทะเบียนสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร คือ

 1. ท่านจะยังคงถือครองและใช้ประโยชน์จากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและบัตรเอทีเอ็ม
 2. หากท่านไม่ชำระค่างวดเงินกู้ งวดหนึ่งงวดใด หรือ หลายงวดรวมกัน บริษัทสามารถแจ้งความดำเนินคดีตามกฏหมาย ถือเป็นความผิดอาญา ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ มาตรา 86
  "..ผู้ให้หลักประกันผู้ใดเอาไปเสีย ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า ทำให้ไร้ประโยชน์ ย้าย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยทุจริต จนเป็นเหตุให้ผู้รับัหลักประกันไม่อาจบังคับหลักประกันทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท.."

ตารางการผ่อนชำระตามวงเงินกู้และระยะเวลาการกู้

พิโกพลัสกรุงเทพ พิโกพลัสสมุทรสาคร พิโกพลัสสงขลา พิโกพลัสสมุทรปราการ พิโกพลัสปทุมธานี พิโกพลัสนนทบุรี พิโกพลัสระยอง พิโกพลัสชลบุรี พิโกพลัสขอนแก่น พิโกพลัสนครราชสีมา พิโกพลัสอุดรธานี พิโกพลัสอุบลราชธานี พิโกพลัสเชียงใหม่ พิโกพลัสภูเก็ต พิโกสมุทรปราการ พิโกปทุมธานี พิโกนนทบุรี พิโกระยอง พิโกชลบุรี พิโกขอนแก่น พิโกนครราชสีมา พิโกอุดรธานี พิโกอุบลราชธานี พิโกเชียงใหม่ พิโกภูเก็ต พิโกสระบุรี พิโกปราจีนบุรี พิโกลำพูน พิโกฉะเชิงเทรา พิโกอยุธยา พิโกพลัสสระบุรี พิโกพลัสปราจีนบุรี พิโกพลัสลำพูน พิโกพลัสฉะเชิงเทรา พิโกพลัสอยุธยา ข้างไทยเงินกู้ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

หมายเหตุ ค่างวดชำระเท่ากันทุกงวด แบบต้นลด ดอกลด และงวดสุดท้ายจะต้องชำระเงินต้นคงเหลือทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย

สิทธิ์พิเศษสำหรับผู้กู้กับ "ช้างไทย เงินกู้" ได้รับสิทธิ์การกู้เพิ่มทันที หากผ่อนชำระครบ 6 เดือน และไม่มีประวัติการค้างชำระเพียงยื่นเอกสารสลิปเงินเดือน รายการเคลื่อนไหวบัญชี (สเตทเม้นท์ – statement ) ล่าสุด ณ วันยื่นสมัคร ก็สามารถยื่นขอกู้เพิ่มได้ อนุมัติวงเงินกู้เพิ่มอย่างน้อยเท่ากับที่ผ่อนชำระคืน หรือ วงเงินกู้ส่วนที่เหลือเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณา) เครดิตดีๆ แบบนี้ หาได้ง่ายๆ ที่นี่ "ช้างไทย เงินกู้"

สำนักงานให้บริการสินเชื่อ ช้างไทย เงินกู้

ช้างไทย เงินกู้ ในกรุงเทพฯ

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด

979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร : 02-298-0345

E-mail : pico@bizdimension.com

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

ช้างไทย เงินกู้ ในสมุทรสาคร

บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด

79/113 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : 085-487-7879, 065-729-1359, 02-298-0345

E-mail : thoonthanasiri@gmail.com

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

ช้างไทย เงินกู้ ในสงขลา

บริษัท ทุนธนศิริ (สงขลา) จำกัด

88/10 หมู่ที่ 3 ต. ชิงโค อ. สิงหนคร จ.สงขลา 90280

โทร : 063-227-1618, 063-227-1383, 02-298-0345

E-mail : thoonthanasiri.songkhla@gmail.com

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

ช้างไทย เงินกู้ ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และพิโกพลัส

"ช้างไทย เงินกู้" เราเป็นผู้ให้บริการเงินกู้รายย่อยที่ถูกกฎหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยให้บริการทั้งสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และสินเชื่อพิโกพลัส ( อยู่ระหว่างขอใบอนุญาต ) ซึ่งเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ โดยมีเงื่อนไขของวงเงินกู้สูงสุด และ อัตราดอกเบี้ย แตกต่างกันไป เพื่อรองรับความต้องการของผู้กู้

 • พิโกไฟแนนซ์ : วงเงินสูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 36% ต่อปี
 • พิโกพลัส (อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต) : วงเงินสูงสุด 100,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 สัญญา
  1) 50,000 บาทแรก คิดดอกเบี้ย 36% ต่อปี
  2) สวนที่เกินกว่า 50,000 บาท คิดดอกเบี้ย 28% ต่อปี

พิโกพลัสกรุงเทพ พิโกพลัสสมุทรสาคร พิโกพลัสสงขลา พิโกพลัสสมุทรปราการ พิโกพลัสปทุมธานี พิโกพลัสนนทบุรี พิโกพลัสระยอง พิโกพลัสชลบุรี พิโกพลัสขอนแก่น พิโกพลัสนครราชสีมา พิโกพลัสอุดรธานี พิโกพลัสอุบลราชธานี พิโกพลัสเชียงใหม่ พิโกพลัสภูเก็ต พิโกสมุทรปราการ พิโกปทุมธานี พิโกนนทบุรี พิโกระยอง พิโกชลบุรี พิโกขอนแก่น พิโกนครราชสีมา พิโกอุดรธานี พิโกอุบลราชธานี พิโกเชียงใหม่ พิโกภูเก็ต พิโกสระบุรี พิโกปราจีนบุรี พิโกลำพูน พิโกฉะเชิงเทรา พิโกอยุธยา พิโกพลัสสระบุรี พิโกพลัสปราจีนบุรี พิโกพลัสลำพูน พิโกพลัสฉะเชิงเทรา พิโกพลัสอยุธยา ข้างไทยเงินกู้ พิโกพลัส สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์