การนำ e-Auction ไปใช้ในงานจัดซื้อจัดจ้าง

 • สามารถใช้ e-Auction กับงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป จนถึงมูลค่าหลักล้าน
 • สามารถใช้ e-Auction กับการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ (e-Auction เป็น Platform บนอินเตอร์เน็ต ผู้ขายจึงสามารถเข้าเสนอราคาจากสถานที่ใด ๆ ทั่วโลกไม่ต้องเดินทางมาไทยเพื่อเสนอ/ต่อรองราคาด้วยตัวเอง นอกจากนี้ระบบ e-Auction แสดงเป็นภาษาอังกฤษ / ไทย จึงอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานต่างชาติ รวมถึงสามารถกำหนดเวลาเสนอราคาประมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมงหากประเทศนั้นๆมี Time Zone ที่แตกต่างจากประเทศไทย)
 • สามารถใช้ e-Auction ได้ทั้งกรณีจัดซื้อครั้งเดียว หรือ รวมจัดซื้อต่อปี เช่น จัดซื้อกระดาษสำนักงาน 200 รีม ทุก 3 เดือน สามารถนำมารวมซื้อ e-Auction ป็นล็อตเดียว 800 รีม เพื่อล็อคราคาซื้อทั้งปีและทยอยรับมอบสินค้า
 • มีความนิยมนำ e-Auction ไปใช้ทั้งในงานจัดซื้อ จัดจ้าง และรวมถึงงานขาย (ขายสินทรัพย์ใช้แล้ว เช่น วัสดุ อุปกรณ์ยานพาหนะที่ใช้แล้ว เป็นต้น) ดังนี้
  1. การจัดซื้อในโรงงานหรือในกระบวนการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือ การก่อสร้าง โรงงาน เป็นต้น รวมถึงงานจัดจ้างบริการ เช่นซ่อมบำรุงโรงงาน เปลี่ยนอะไหล่ จ้างบริษัทรปภ. จ้างรถรับส่งพนักงาน เป็นต้น
  2. การจัดซื้อส่วนสำนักงาน/ออฟฟิศ ได้แก่ อุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เฟอร์นิเจอร์เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค วัสดุเครื่องใช้สำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ วัสดุสุขภัณฑ์ รวมถึง ยูนิฟอร์ม ตรวจสุขภาพพนักงานจัดท่องเที่ยวประจำปีเป็นต้น
  3. การจัดจ้างในธุรกิจซื้อมาขายไป / ธุรกิจบริการ ตลอดจนธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมรัพย์ เช่น จ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ้างงานบริการ จ้างขนส่งสินค้า เป็นต้น
  4. การขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน ได้แก่ ขายวัสดุเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร ยานพาหนะ
  5. งานซ่อมบำรุง/บำรุงรักษา เช่น งานล้างแอร์โรงงาน/สำนักงาน เป็นต้น
team img

ตัวอย่างประเภทสินค้าและบริการที่ใช้ e-Auction

งานวิศวกรรม

กลุ่มงานโครงสร้างและระบบ
 • งานถมดิน
 • งานโครงสร้างระบบบ่อบำบัด
 • งานรื้อถอนโครงสร้างอาคาร
 • งานเสริมคานเหล็ก
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • ประปาโครงการ
 • ติดตั้งระบบป้องกันไฟใหม้
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง
 • งานเสาเข็มคอนกรีต
 • งานวัสดุผนังเบาพร้อมติดตั้ง
 • งานท่อซีเมนต์ใยหิน
 • งานซื้อวัสดุ PC-Strand
 • งานวัสดุโครงหลังคาสำเร็จรูป

งานสถาปัตย์

กลุ่มงานปรับปรุงแตกแต่ง
 • งานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้อง
 • งานประตูหน้าต่าง
 • งานปรับปรุงหอพักผู้บริหาร
 • งานจัดสวนโครงการ
 • งานซื้ออุปกรณ์ฟิตเนท
กลุ่มงานจ้างออกแบบ
 • งานถอดแบบ&ประมาณราคา
 • งานออกแบบโลโก้/ป้าย

งานวัตถุดิบ/พลังงาน

 • ซื้อข้าวขาว หอมมะลิ
 • ซื้อแป้งมันสำปะหลัง
 • น้ำมันปาล์ม
 • ก๊าช LPG
 • น้ำมันเตา / ถ่านหิน

งานสำนักงาน

กลุ่มงานการตลาด
 • Online Media/Content
 • งาน Event/ออก Booth
 • งาน FB & google
กลุ่มงาน IT
 • ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
 • ซื้อ Software
 • ซื้อระบบบริหารงานบุคคล
 • งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานบริการ
 • จ้างงานรักษาความปลอดภัย
 • งานประกันภัยความเสี่ยงภัย
 • ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ตรวจสุขภาพพนักงาน
 • จัดทำชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

งานอื่น ๆ

กลุ่มงานบรรจุภัณฑ์
 • กล่องกระดาษลูกฟูก
 • งานซื้อดุงพลาสติก
 • งานซื้อฟิล์มพันพาเลต
กลุ่มงานสารเคมี
 • ซื้อโซดาไฟ
 • ซื้อคลอรีนน้ำ
 • ซื้อเมทานอล
กลุ่มงานขนส่งและโลจีสติกส์
 • งานขนส่งสินค้า
 • งานสายเรือ
กลุ่มงานขาย
 • งานขายรถผู้บริหาร
 • งานขายเศษวัสดุ&เศษซาก
 • งานขายเศษสแตนเลส
 • งานขายรถหัวลาก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประมูลงานเอกชน e-Auction

065-929-0731, 085-487-2660

bidding@bizdimension.com