หน้าแรก
เตรียมพร้อมก่อนการประมูล

: เตรียมความพร้อมในการใช้ระบบการประมูลทางอินเตอร์เน็ต :
การเตรียมความพร้อมก่อนการประมูล
 
 1. ผ่านการอบรมการใช้ระบบ (อบรมผ่านทางโทรศัพท์ หรือ อบรมที่ บีส ไดเมนชั่น )
 2. ผู้ค้าควรตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยการเข้าทดสอบการประมูลในตลาดจำลอง (Mock Up) ในวันและเวลาตามที่ บีส ไดเมนชั่น ได้แจ้งให้ทราบ เพื่อสร้างความชำนาญในการใช้ระบบประมูลและเป็นการตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ หากไม่สามารถเข้าระบบหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ Hardware & Software ก่อนการประมูล
 
 1. เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook ที่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้
 2. ระบบการต่ออินเตอร์เน็ตควรเป็นการเชื่อมต่อโดยใช้ Modem และโทรศัพท์สายตรง (ไม่ต้องผ่านตู้สาขา หรือตัด 9 ออก และ ไม่ควรใช้ระบบ LAN)
 3. บราวเซอร์ที่ใช้ควรเป็น IE (Internet Explorer) 5.5 ขึ้นไป และต้องมี JRE (ซอฟต์แวร์ใช้ Run Java ซึ่งทำงานบนบราวเซอร์) ในกรณีที่เป็นโปรแกรม Window XP ต้องทำการ Update Java ด้วยวิธีการ Download IE ใหม่ที่ www.microsoft.com
เตรียมความพร้อมในวันประมูลจริง
 
 1. ผู้ค้าควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการตรวจสอบระบบเรียบร้อยแล้วและทำการ Login เข้าสู่ระบบประมูล เพื่อเข้าสู่หน้าของการใส่ราคาประมูล ก่อนที่ตลาดประมูลจะเปิดทำการประมูลประมาณ
  10-15 นาที
 2. ปกติระบบจะทำการ Refresh ให้อัตโนมัติ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสถานะ (หากผู้ค้ามีความต้องการจะ Refresh หน้าจอ ให้ผู้ค้าคลิกเมาส์ที่ปุ่มทางด้านขวามือ แล้วคลิกที่คำว่า "Refresh" เท่านั้น)
 3. ในการประมูลหากมีการต่อเวลาการประมูล ควรทำการใส่ราคาประมูลทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะการประมูล หรือ "winning status"
 4. หากไม่สามารถใส่ราคาด้วยตนเองได้ กรุณาส่งเอกสารประมูลผ่านทางโทรสาร (ฉุกเฉิน) มาที่บริษัทฯ และแจ้งความประสงค์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยกรุณาส่งเอกสารฉุกเฉินก่อนตลาดปิดรับราคาประมาณ 3-5 นาที ทั้งนี้บริษัทจะไม่ใส่ราคาแทนหากไม่ได้รับเอกสารไม่ว่ากรณีใดๆ
 
หมายเหตุ การเตรียมความพร้อมดังกล่าวเป็นการป้องกันในเบื้องต้นเท่านั้น หากระหว่างการประมูลมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้น ซึ่งอาจเนื่องจากหลายปัจจัย อาทิเช่น ความช้าหรือเร็วของระบบ หรือ ISP ของผู้ค้าที่ใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ชึ่ง บีส ไดเมนชั่น จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น
การดำเนินการหลังการประมูลสิ้นสุด
 
 1. ผู้ค้าที่เข้าร่วมประมูลต้องยืนยันราคาประมูลสุดท้ายที่ เข้าสู่ระบบ (ด้วยแบบฟอร์มที่ บีส ไดเมนชั่น จัดให้) ให้กับหน่วยงานที่เปิดประมูลทราบทันทีที่ตลาดหยุดรับราคาประมูล (Status: Pending Clear)
 2. เมื่อผู้เปิดตลาดเลือกผู้ชนะแล้ว ผู้ค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดการประมูลได้ที่ เว็บไซด์และการประกาศผลของผู้เปิดตลาด หรือสอบถามได้โดยตรงที่ผู้เปิดตลาด (บีส ไดเมนชั่น ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นตลาดกลางในการจัดการประมูลเท่านั้น)

หมายเลขที่สามารถติดต่อได้ในวันประมูล : บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
  โทรศัพท์ : 0-2298-0345-54 ต่อ 301 , 307 , 310 , 322 , 325 , 326 , 327
  โทรสาร : 0-2298-0331-2
  อีเมล์ : marketing@bizdimension.com

 
หน้าแรก l เตรียมพร้อมก่อนการประมูล l Powerpoint-Training

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ (ตรงข้าม ททบ 5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-298-0345-54 หรือ โทรสาร 02-298-0331-2อีเมล์ : marketing@bizdimension.com
© Coryright 2002 Biz Dimension Co., Ltd. All Right Reserved.