หน้าแรก
เตรียมพร้อมก่อนการประมูล

: เตรียมความพร้อมในการใช้ระบบการประมูลทางอินเตอร์เน็ต :
การเตรียมความพร้อมก่อนการประมูล
 
 1. ผ่านการอบรมการใช้ระบบ (อบรมผ่านทางโทรศัพท์ หรือ อบรมที่ บีส ไดเมนชั่น )
 2. ผู้ค้าควรตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยการเข้าทดสอบการประมูลในตลาดจำลอง (Mock Up) ในวันและเวลาตามที่ บีส ไดเมนชั่น ได้แจ้งให้ทราบ เพื่อสร้างความชำนาญในการใช้ระบบประมูลและเป็นการตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ หากไม่สามารถเข้าระบบหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ Hardware & Software ก่อนการประมูล
 
 1. เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook ที่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้
 2. ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตควรเป็นการเชื่อมต่อผ่าน ADSL หรือ Leased Line และหากในเครือข่ายของท่านมีการเปิดใช้ Firewall ควรติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขออนุญาตเปิดการเชื่อมสำหรับการประมูล
 3. บราวเซอร์ที่ใช้ควรเป็น IE (Internet Explorer) 6.0 ขึ้นไป และต้องมี Flash Plugin ซึ่งสามารถกดดาวน์โหลดจากหน้าเว็บประมูลได้ทันที หรือกดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
เตรียมความพร้อมในวันประมูลจริง
 
 1. ผู้ค้าควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการตรวจสอบระบบเรียบร้อยแล้วและทำการ Login เข้าสู่ระบบประมูล เพื่อเข้าสู่หน้าของการใส่ราคาประมูล ก่อนที่ตลาดประมูลจะเปิดทำการประมูลประมาณ
  10-15 นาที
 2. ปกติระบบจะทำการ Refresh ให้อัตโนมัติ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสถานะ (หากผู้ค้ามีความต้องการจะ Refresh หน้าจอ ให้ผู้ค้าคลิกเมาส์ที่ปุ่มทางด้านขวามือ แล้วคลิกที่คำว่า "Refresh" เท่านั้น)
 3. ในการประมูลหากมีการต่อเวลาการประมูล ควรทำการใส่ราคาประมูลทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะการประมูล หรือ "winning status"
 4. หากไม่สามารถใส่ราคาด้วยตนเองได้ กรุณาส่งเอกสารประมูลผ่านทางโทรสาร (ฉุกเฉิน) มาที่บริษัทฯ และแจ้งความประสงค์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยกรุณาส่งเอกสารฉุกเฉินก่อนตลาดปิดรับราคาประมาณ 3-5 นาที ทั้งนี้บริษัทจะไม่ใส่ราคาแทนหากไม่ได้รับเอกสารไม่ว่ากรณีใดๆ
 
หมายเหตุ การเตรียมความพร้อมดังกล่าวเป็นการป้องกันในเบื้องต้นเท่านั้น หากระหว่างการประมูลมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้น ซึ่งอาจเนื่องจากหลายปัจจัย อาทิเช่น ความช้าหรือเร็วของระบบ หรือ ISP ของผู้ค้าที่ใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ชึ่ง บีส ไดเมนชั่น จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น
การดำเนินการหลังการประมูลสิ้นสุด
 
 1. ผู้ค้าที่เข้าร่วมประมูลต้องยืนยันราคาประมูลสุดท้ายที่ เข้าสู่ระบบ (ด้วยแบบฟอร์มที่ บีส ไดเมนชั่น จัดให้) ให้กับหน่วยงานที่เปิดประมูลทราบทันทีที่ตลาดหยุดรับราคาประมูล (Status: Pending Clear)
 2. เมื่อผู้เปิดตลาดเลือกผู้ชนะแล้ว ผู้ค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดการประมูลได้ที่ เว็บไซด์และการประกาศผลของผู้เปิดตลาด หรือสอบถามได้โดยตรงที่ผู้เปิดตลาด (บีส ไดเมนชั่น ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นตลาดกลางในการจัดการประมูลเท่านั้น)

หมายเลขที่สามารถติดต่อได้ในวันประมูล : บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
  โทรศัพท์ : 0-2298-0345-54 ต่อ 301 , 307 , 310 , 322 , 325 , 326 , 327
  โทรสาร : 0-2298-0331-2
  อีเมล์ : [email protected]

 
หน้าแรก l เตรียมพร้อมก่อนการประมูล l Powerpoint-Training

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ (ตรงข้าม ททบ 5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-298-0345-54 หรือ โทรสาร 02-298-0331-2อีเมล์ : [email protected]
© Coryright 2002 Biz Dimension Co., Ltd. All Right Reserved.