จะดีกว่าไหม...ถ้าเมื่อไรที่เงินสดขาดมือ หรือต้องการใช้เงินด่วนฉุกเฉิน ก็มีแหล่งเงินกู้ถูกกฎหมายมาช่วยแบ่งเบาภาระ โดยไม่ต้องหันหน้าไปพึ่งเงินกู้นอกระบบ อัตราดอกเบี้ยแพงอีกต่อไป

"ช้างไทย เงินกู้" ให้บริการเงินกู้แบบถูกกฎหมาย สำหรับผู้ที่มีที่อยู่อาศัย หรือที่ทำงานในจังหวัดกรุงเทพ สมุทรสาคร และ สงขลา วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 3 ต่อเดือน (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) และเงินกู้วงเกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท คิดดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 2.33 ต่อเดือน (สินเชื่อพิโกพลัส) โดยสามารถแบ่งชำระเป็น 1-2 งวดต่อเดือน ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก สามารถชำระคืนเงินต้นเพิ่มเติมภายในงวด หรือปิดยอดเงินกู้ได้ก่อนหมดสัญญา โดยไม่มีค่าปรับใด ๆ และสามารถยื่นขอกู้เพิ่มได้อย่างน้อยเท่ากับที่เงินต้นที่ชำระคืน หรือวงเงินกู้ส่วนที่เหลือได้เต็มจำนวนเมื่อผ่อนชำระครบ 6 เดือนและไม่มีประวัติการค้างชำระ

ผู้สนใจขอสินเชื่อ ต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากมาจดทะเบียนเป็นหลักประกันต่อบริษัท ซึ่งมีผลดังต่อไปนี้

ท่านจะยังคงถือครองและใช้ประโยชน์จากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและบัตรเอทีเอ็มได้ แต่หากท่านไม่ชำระค่างวดเงินกู้ งวดหนึ่งงวดใด หรือ หลายงวดรวมกัน บริษัทสามารถแจ้งความดำเนินคดีตามกฏหมาย ถือเป็นความผิดอาญา ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ มาตรา 86
"..ผู้ให้หลักประกันผู้ใดเอาไปเสีย ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า ทำให้ไร้ประโยชน์ ย้าย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยทุจริต จนเป็นเหตุให้ผู้รับัหลักประกันไม่อาจบังคับหลักประกันทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท.."

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ พิโกพลัสกรุงเทพ พิโกพลัสสมุทรสาคร พิโกพลัสสงขลา พิโกพลัสสมุทรปราการ พิโกพลัสปทุมธานี พิโกพลัสนนทบุรี พิโกพลัสระยอง พิโกพลัสชลบุรี พิโกพลัสขอนแก่น พิโกพลัสนครราชสีมา พิโกพลัสสระบุรี พิโกพลัสปราจีนบุรี พิโกพลัสลำพูน พิโกพลัสฉะเชิงเทรา พิโกพลัสอยุธยา

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • มีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร หรือสงขลา
 • เป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
 • มีค่าจ้างสุทธิเกิน 10,000 บาทต่อเดือน กรณียื่นกู้ไม่เกิน 50,000 บาท หรือ มีค่าจ้างสุทธิเกิน 30,000 บาท กรณียื่นกู้เกิน 50,000 บาทขึ้นไป
 • ค่าจ้างต้องจ่ายเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี หรือไทยพานิชย์เท่านั้น
 • อายุระหว่าง 30-50 ปี
 • อายุงานล่าสุด 2 ปีขึ้นไป
 • ไม่เช็คเครดิตบูโร / ติดแบล็คลิสต์ก็ยื่นกู้ได้ (เฉพาะวงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท)
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ พิโกพลัสกรุงเทพ พิโกพลัสสมุทรสาคร พิโกพลัสสงขลา พิโกพลัสสมุทรปราการ พิโกพลัสปทุมธานี พิโกพลัสนนทบุรี พิโกพลัสระยอง พิโกพลัสชลบุรี พิโกพลัสขอนแก่น พิโกพลัสนครราชสีมา พิโกพลัสสระบุรี พิโกพลัสปราจีนบุรี พิโกพลัสลำพูน พิโกพลัสฉะเชิงเทรา พิโกพลัสอยุธยา

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน / สำหรับบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือน ล่าสุด 1 เดือน
 • หนังสือรับรองการทำงาน (อายุไม่เกิน 30 วัน)
 • รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินเดือน (สเตทเมนท์ - statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโร (เฉพาะกรณียื่นกู้ตั้งแต่ 30,000 บาทบาทขึ้น)
หลักประกันการขอสินเชื่อ พิโกพลัสกรุงเทพ พิโกพลัสสมุทรสาคร พิโกพลัสสงขลา พิโกพลัสสมุทรปราการ พิโกพลัสปทุมธานี พิโกพลัสนนทบุรี พิโกพลัสระยอง พิโกพลัสชลบุรี พิโกพลัสขอนแก่น พิโกพลัสนครราชสีมา พิโกพลัสสระบุรี พิโกพลัสปราจีนบุรี พิโกพลัสลำพูน พิโกพลัสฉะเชิงเทรา พิโกพลัสอยุธยา

หลักประกันการขอสินเชื่อ

 • ต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารมาจดเป็นหลักประกันต่อบริษัท
 • กรณียื่นกู้ไม่เกิน 30,000 บาทต้องมีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน (ต้องไม่เป็นญาติพี่น้องที่มีนามสกุลเดียวกันหรือสามีภรรยา)

ตารางการผ่อนชำระตามวงเงินกู้และระยะเวลาการกู้

พิโกพลัสกรุงเทพ พิโกพลัสสมุทรสาคร พิโกพลัสสงขลา พิโกพลัสสมุทรปราการ พิโกพลัสปทุมธานี พิโกพลัสนนทบุรี พิโกพลัสระยอง พิโกพลัสชลบุรี พิโกพลัสขอนแก่น พิโกพลัสนครราชสีมา พิโกพลัสอุดรธานี พิโกพลัสอุบลราชธานี พิโกพลัสเชียงใหม่ พิโกพลัสภูเก็ต พิโกสมุทรปราการ พิโกปทุมธานี พิโกนนทบุรี พิโกระยอง พิโกชลบุรี พิโกขอนแก่น พิโกนครราชสีมา พิโกอุดรธานี พิโกอุบลราชธานี พิโกเชียงใหม่ พิโกภูเก็ต พิโกสระบุรี พิโกปราจีนบุรี พิโกลำพูน พิโกฉะเชิงเทรา พิโกอยุธยา พิโกพลัสสระบุรี พิโกพลัสปราจีนบุรี พิโกพลัสลำพูน พิโกพลัสฉะเชิงเทรา พิโกพลัสอยุธยา ข้างไทยเงินกู้ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

หมายเหตุ ค่างวดชำระเท่ากันทุกงวด แบบลดต้น ลดดอก และงวดสุดท้ายจะต้องชำระเงินต้นคงเหลือทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

ผ่อนชำระครบ 6 เดือน กู้เงินต้นคืนได้

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า "ช้างไทย เงินกู้" ได้รับสิทธิ์กู้เงินต้นคืนทันที เมื่อผ่อนชำระครบ 6 เดือน และไม่มีประวัติการค้างชำระ หรือชำระล่าช้าเกิน 7 วัน เพียงยื่นเอกสารสลิปเงินเดือน รายการเคลื่อนไหวบัญชี (สเตทเม้นท์ – statement ) 2 เดือนล่าสุด ก็สามารถยื่นขอกู้เพิ่มได้อย่างน้อยเท่ากับที่เงินต้นที่ชำระคืน หรือ วงเงินกู้ส่วนที่เหลือเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณา) เครดิตดีๆ แบบนี้ หาได้ง่ายๆ ที่นี่ "ช้างไทย เงินกู้"

สำนักงานให้บริการสินเชื่อ ช้างไทย เงินกู้

ช้างไทย เงินกู้ ในกรุงเทพฯ

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด

979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร : 02-298-0345

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

ช้างไทย เงินกู้ ในสมุทรสาคร

บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด

79/113 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : 085-487-7879, 065-729-1359, 02-298-0345

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

ช้างไทย เงินกู้ ในสงขลา

บริษัท ทุนธนศิริ (สงขลา) จำกัด

88/10 หมู่ที่ 3 ต. ชิงโค อ. สิงหนคร จ.สงขลา 90280

โทร : 063-227-1618, 063-227-1383, 02-298-0345

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

ช้างไทย เงินกู้ ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และพิโกพลัส

"ช้างไทย เงินกู้" เราเป็นผู้ให้บริการเงินกู้รายย่อยที่ถูกกฎหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยให้บริการทั้งสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และสินเชื่อพิโกพลัส ซึ่งเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ โดยมีเงื่อนไขของวงเงินกู้สูงสุด และ อัตราดอกเบี้ย แตกต่างกันไป เพื่อรองรับความต้องการของผู้กู้

 • พิโกไฟแนนซ์ : วงเงินสูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 36 ต่อปี
 • พิโกพลัส : วงเงินสูงสุด 100,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 สัญญา ดังนี้
  สัญญาที่ 1 วงเเงิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี
  สัญญาที่ 2 วงเงินที่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

พิโกพลัสกรุงเทพ พิโกพลัสสมุทรสาคร พิโกพลัสสงขลา พิโกพลัสสมุทรปราการ พิโกพลัสปทุมธานี พิโกพลัสนนทบุรี พิโกพลัสระยอง พิโกพลัสชลบุรี พิโกพลัสขอนแก่น พิโกพลัสนครราชสีมา พิโกพลัสอุดรธานี พิโกพลัสอุบลราชธานี พิโกพลัสเชียงใหม่ พิโกพลัสภูเก็ต พิโกสมุทรปราการ พิโกปทุมธานี พิโกนนทบุรี พิโกระยอง พิโกชลบุรี พิโกขอนแก่น พิโกนครราชสีมา พิโกอุดรธานี พิโกอุบลราชธานี พิโกเชียงใหม่ พิโกภูเก็ต พิโกสระบุรี พิโกปราจีนบุรี พิโกลำพูน พิโกฉะเชิงเทรา พิโกอยุธยา พิโกพลัสสระบุรี พิโกพลัสปราจีนบุรี พิโกพลัสลำพูน พิโกพลัสฉะเชิงเทรา พิโกพลัสอยุธยา ข้างไทยเงินกู้ พิโกพลัส สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์